Region Örebro Län Multifunktionsskrivare med tillhörande serviceavtal

Multifunktionsskrivare med tillhörande serviceavtal

Region Örebro Län, Örebro

Upphandling av multifunktionsskrivare samt tillhörande serviceavtal.

Regionens hela behov av inköp av multifunktionsskrivare med tillhörande serviceavtal till dessa. Omfattar även ytterligare ett anbudsområde som avser service av befintlig skrivarpark.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS4340