Region Örebro Län Modernisering av hissar inom Universitetssjukhuset Örebro.

Modernisering av hissar inom Universitetssjukhuset Örebro.

Region Örebro Län, Örebro

Modernisering av hissarna genomförs i befintliga schakt och avser 13st personhissar, 4st varupersonhissar, samt 12st säng-hissar. Dessa är i placerade i byggnad (13) C-huset, (01) F-huset, (30) O-huset samt (27) M-huset. Det är linhissar med maskinrum samt hydraulhissar som ingår i moderniserngen. Vissa hissar ingår i gemensamma väljarsystem och de övriga är singelhissar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-08)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS5579