Region Örebro Län Miljöfordon för personbefordran

Miljöfordon för personbefordran

Region Örebro Län, Örebro

Köp av miljöfordon för personbefordran till Region Örebro län. Upphandlingen består av 6 anbudsområde enligt nedan:

•Anbudsområde 1- Etanolfordon kombi

•Anbudsområde 2- Plug-in hybrid kombi

•Anbudsområde 3- Hybridfordon kombi

•Anbudsområde 4- Elfordon med räckvidd enligt WLTP på minst 30 mil

•Anbudsområde 5- Elfordon med räckvidd enligt WLTP på minst 40 mil

•Anbudsområde 6- Biogasfordon kombi

Köp av fordon kommer att ske via Regionens leasinggivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS6706