Region Örebro Län Masspektrometriutrustning för proteomik

Masspektrometriutrustning för proteomik

Region Örebro Län, Örebro

Förhandsinsyn angående direktupphandling av 1 st UPLC-MS/MS. Region Örebro län genomför upphandlingen. Utrustningen kommer att placeras inom Område forskning och utbildning, Region Örebro län.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-02-23

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2021-0133