Region Örebro Län Masspektrometer

Masspektrometer

Region Örebro Län, ÖREBRO

Denna upphandling avser 2 st. masspektrometrar samt förbrukningsmaterial för leverans till verksamhetsområde laboratoriemedicin, Område specialiserad vård med placering på Universitetssjukhuset Örebro. Upphandlingen omfattar även option på underhållsavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2023-0058