Region Örebro Län Marknadsundersökning Cochleaimplantat

Marknadsundersökning Cochleaimplantat

Region Uppsala, Uppsala

Denna Marknadsundersökning är första steget i den planerade upphandlingen av Cochleaimplantat. Syftet för expertgruppen är att samla information om produkter, tjänster och hur leverantörer ser på modeller för upphandling av produkter inom området. Kommande upphandling är ett samarbete mellan Region Uppsala och Region Örebro län.

Den planerade upphandlingen föregås av en Request For Information, RFI, Syftet för expertgruppen är att samla information om produkter, tjänster och hur leverantörer ser på modeller för upphandling av produkter inom området. Kommande upphandling är ett samarbete mellan Region Uppsala och Region Örebro län.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-09-08)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-07-12

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Uppsala län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

UPPH2023-00202