Region Örebro Län Manuella rullstolar - Komfortrullstolar, uteunderreden och sittvagnar

Manuella rullstolar - Komfortrullstolar, uteunderreden och sittvagnar

Region Gävleborg, GÄVLE

Region Gävleborg avser upphandla Manuella rullstolar - Komfortrullstolar, uteunderreden och sittvagnar för 7-klövern.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gävleborgs län

Diarie-/referensnummer

RS 2023/2431