Region Örebro Län Laserdissektionsmikroskop

Laserdissektionsmikroskop

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser ett laserdissektionsmikroskop för leverans till Kliniskt forskningscentrum, inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Örebro län, med placering på Universitetssjukhuset Örebro.

Upphandlingen omfattar även option på fria mjukvaruuppdateringar, option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid, option på teknisk serviceutbildning och option på extra klinisk utbildning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2020-0125 / 20RS4032