Region Örebro Län Läkemedel på rekvisition 2022

Läkemedel på rekvisition 2022

Region Värmland

Region Värmland, Region Sörmland och Region Örebro län genomför denna upphandling som avser ramavtal för läkemedel på rekvisition.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Värmlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

RS/222127