Region Örebro Län Läkemedel på rekvisition 2021

Läkemedel på rekvisition 2021

Region Värmland

Denna upphandling avser ramavtal för läkemedel på rekvisition. Upphandlingen sker i samverkan mellan Region Värmland, Region Sörmland och Region Örebro.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Värmlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

RS/212114