Region Örebro Län Korttidshyra fordon

Korttidshyra fordon

Region Örebro Län, Örebro

Upphandling av korttidshyra fordon. När Regionens egen bilpool räcker till ska Regionens anställda ha möjlighet att använda denna tjänst.

Denna upphandling ersätter den som blev abruten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS10602