Region Örebro Län Köp av miljöfordon för personbefordran

Köp av miljöfordon för personbefordran

Region Örebro, Örebro

Ramavtal för löpande avrop av fordon

Omfattning

Upphandlingen avser köp av fabriksnya miljöfordon av senaste årsmodell med trafiksäkerhetskrav fem (5) stjärnor enligt Euro NCAP.

Anbudsområde 1 omfattar Biogasfordon (tjänstevikt 1300-1500 kg) Offererad bil ska vara i kombi utförande. Option på sedan/kombisedan.

Anbudsområde 2 omfattar Elfordon (tjänstevikt 1500 - 1650 kg)

Anbudsområde 3 omfattar Hybridfordon (tjänstevikt 1400-1700 kg) Offererad bil ska vara i kombiutförande. Option på sedan/kombisedan.

Anbudsområde 4 omfattar Hybridfordon (tjänstevikt 1400-1700 kg) Offererad bil ska vara i kombiutförande. Option på sedan/kombisedan.

Region Örebro läns framtida behov förväntas fördelas enligt nedan. Regionen kan inte garantera några volymer.

Fordonskategorier indelas i följande drivmedelsslag fördelat på:

Drivmedel

Antal bilar

%

Gas

120

48%

Hybrid/plug in-hybrid

120

48%

Elbil

10

4%

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-10-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

19RS7186