Region Örebro Län Kontrastinjektorer för CT

Kontrastinjektorer för CT

Region Örebro, Örebro

Denna upphandling avser ramavtal för köp av kontrastinjektorer för CT enligt beskrivning i dessa upphandlingsdokument samt option på serviceavtal och option på teknisk utbildning. Upphandlingen omfattar även förbrukning, avtalstid 4 år.

Avtalstid för utrustningen är 2 år från och med avtalstecknandet med möjlighet till förlängning i 2 år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2019-0008 / 19RS2081