Region Örebro Län Konsulttjänster inom regional tillväxt och utveckling

Konsulttjänster inom regional tillväxt och utveckling

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser ramavtal för kvalificerade konsulttjänster till Region Örebro län. Förvaltningen för Regional utveckling har ansvaret för att samordna det regionala utvecklingsarbetet i Örebro län. Det regionala utvecklingsarbetet kräver fortlöpande underlag och stöd i utvecklingsarbetets alla faser vilka är; analys, utformning, genomförande och utvärdering.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS7861