Region Örebro Län Konsulttjänster i tidiga skeden inom lokalförsörjningsområdet för sjukvårdslokaler

Konsulttjänster i tidiga skeden inom lokalförsörjningsområdet för sjukvårdslokaler

Region Örebro Län, Örebro

Upphandling av konsulttjänster för revidering av Lokalförsörjningsplan (LFP) och Fysisk utvecklingsplan(FYP) för USÖ-området inom Region Örebro län.

I huvudsak arkitektkonsult och projektledarkonsult i tidiga skeden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS530