Region Örebro Län Konstnärligt gestaltningsuppdrag

Konstnärligt gestaltningsuppdrag

Region Örebro Län, Örebro

Region Örebro län bjuder in till konstnärligt gestaltningsuppdrag

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-11)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS7705