Region Örebro Län Kognitiva hjälpmedel

Kognitiva hjälpmedel

Region Dalarna

Denna upphandling avser ramavtal för köp av kognitiva hjälpmedel samt tillbehör och reservdelar för successiva avrop.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Gävleborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

RD20/04373