Isolator

Region Örebro Län, ÖREBRO

Denna upphandling avser 2st. isolatorer för leverans till Läkemedelscentrum, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med placering på Universitetssjukhuset Örebro.

Upphandlingen omfattar även option på ytterligare 1st. isolator, option på serviceutbildning, samt option på underhållsavtal.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2024-0001