Region Örebro Län Isokinetisk testutrustning

Isokinetisk testutrustning

Region Örebro Län, ÖREBRO

Denna upphandling avser 2 st. utrustningar för leverans till Universitetssjukvårdens forskningscentrum med placering på Universitetssjukhuset Örebro, laboratoriet för rörelseanalys/FOU, samt Örebro Universitet/ Hälsovetenskapliga institutionen med placering i det idrottsfysiologiska laboratoriet.

Upphandlingen omfattar även option på tillbehör, option teknisk serviceutbildning samt option på underhållsavtal.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling

Publicerad

2024-05-14

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2023-0039a