Region Örebro Län Isokinetisk testutrustning

Isokinetisk testutrustning

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser 2 st. utrustningar för leverans till Universitetssjukvårdens forskningscentrum med placering på Universitetssjukhuset Örebro, laboratoriet för rörelseanalys/FOU, samt Örebro Universitet/ Hälsovetenskapliga institutionen med placering i det idrottsfysiologiska laboratoriet.

Upphandlingen omfattar även option på tillbehör, option teknisk serviceutbildning samt option på underhållsavtal.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-09-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-08-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2023-0039