Region Örebro Län Integrationsplattform

Integrationsplattform

Region Örebro, Örebro

Regionens mål med upphandlingen är att skapa ett informationsnav för trafikinformation rörande den allmänna kollektivtrafiken bestående av buss och tåg. Till navet ska externa applikationer/system kunna anslutas för att uppnå detta. I navet ska både planerad trafik och ändringar/störningar hanteras och

navet ska kunna tillgängliggöra den aktuell och relevant data/information både resenärer, interna användare samt andra externa system/applikationer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-08-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

20RS4859