Region Örebro Län Inredningsarkitekt till Regionhuset

Inredningsarkitekt till Regionhuset

Region Örebro Län, Örebro

Region Örebro län har beslutat att år 2025 flytta stora delar av administrativ personal in i nya kontorslokaler på Klostergatan 23, plan 4-6 Kv. Tullen. Sammanlagt omkring 600 personer kommer ha sin arbetsplats i regionens lokaler.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS5409