Region Örebro Län Inre skärmar för resenärsinformation inkl. centrala funktioner

Inre skärmar för resenärsinformation inkl. centrala funktioner

Region Örebro, Örebro

Denna upphandling avser Inre skärmar för resenärsinformation inkl. centrala funktioner till Region Örebro län.

Regionen söker en leverantör för leverans av inre skärmar för resenärsinformation (nedan benämnt skärmar) inkl. centrala funktioner tjänst, som ska täcka Regionens samlade behov för kollektivtrafikens fordon.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-07-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

19RS5609