Region Örebro Län Informationsträff ang. Region Örebro läns fastigheter på Eklundavägen

Informationsträff ang. Region Örebro läns fastigheter på Eklundavägen

Region Örebro Län, Örebro

Regionservice fastigheter bjuder in till information om våra planer att sälja fastigheterna på Eklundavägen 1, 2 och 11.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-04-22)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22/16