Region Örebro Län Hotellrum för patienter med flera

Hotellrum för patienter med flera

Region Uppsala, Uppsala

Upphandling/ramavtal avseende patienthotellrum för patienter med flera från sjukvårdsregion Mellansverige som reser till Uppsala för vård på Akademiska sjukhuset.

Behandling av personuppgifter

Information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter redogörs för i bilaga 1C Behandling av Personuppgifter.

Anbudstidens utgång

Anbud ska vara ingivet till Mercell TendSign senast 2023-02-21 23:59. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

UPPH2022-00261