Hisservice

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser service av hissar med tillhörande tjänster till Region Örebro län.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS8084