Region Örebro Län Hälsoval Örebro län

Hälsoval Örebro län

Region Örebro, Örebro

Hälsoval Örebro län - Örebro läns landstings vårdvalssystem enligt Lagen om Valfrihetssystem.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2010-01-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

09OLL3931