Region Örebro Län Genomlysningsutrustning för användning vid avancerad endoskopi

Genomlysningsutrustning för användning vid avancerad endoskopi

Region Örebro Län, ÖREBRO

Denna upphandling avser 1 st. genomlysningsutrustning för användning vid avancerad endoskopi för leverans till verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård, med placering på Universitetssjukhuset Örebro.

Upphandlingen omfattar även option på teknisk serviceutbildning, utbildning för fysiker samt option på underhållsavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2023-0003