GC-MS/MS

Region Örebro, Örebro

Denna upphandling avser 1st. GC-MS/MS-system för leverans till Arbets- och miljömedicin, Område thorax, kärl och diagnostik, med placering på Universitetssjukhuset Örebro.

Upphandlingen omfattar option på serviceavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2019-0088 / 19RS3407