Region Örebro Län Galliumgenerator

Galliumgenerator

Region Örebro Län, ÖREBRO

Denna upphandling avser leverans av Ge-68/Ga-68-generatorer till Region Örebro läns Nuklearmedicin avdelning, för beredning av radioaktiva läkemedel för diagnostik med Positron Emission Tomography (PET).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23RS4613