Region Örebro Län Fusionsbiopsisystem

Fusionsbiopsisystem

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser 1 st. fusionsbiopsisystem för leverans till Urologiska kliniken, Område specialiserad vård med placering på Universitetssjukhuset Örebro.

Upphandlingen omfattar även option på ytterligare 1 st. system, option teknisk serviceutbildning samt option på serviceavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2021-0061B / 21RS9149