Region Örebro Län Funktionsupphandling gällande hematologiska analyser inklusive bestämning av sänkningsreaktion via produktionssystem

Funktionsupphandling gällande hematologiska analyser inklusive bestämning av sänkningsreaktion via produktionssystem

Region Örebro Län, ÖREBRO

Denna upphandling avser funktionsupphandling gällande hematologiska analyser inklusive bestämning av sänkningsreaktion via produktionssystem till Region Örebro län.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2022-0093