Region Örebro Län Funktionell NIRS-utrustning inklusive EEG

Funktionell NIRS-utrustning inklusive EEG

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser funktionell NIRS-utrustning för leverans till Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Område forskning och utbildning med placering på Universitetssjukhuset Örebro.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2022-0052