Region Örebro Län Friskvårdsadministration

Friskvårdsadministration

Region Örebro Län, Örebro

Friskvårdsadministration till Region Örebro

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser friskvårdsadministration till Region Örebro län.

Beskrivning av objektet finns i Krav på varan/tjänsten och Mall för upphandlingskontrakt.

Det totala värdet för ingående produkter i denna upphandling under aktuell avtalsperiod inkl option beräknas uppgåtill 1000 000kr.

Takvolymen i ramavtalet är 1000 000 SEK exkl. moms. Om ramavtalets omsättning uppgår till takvolymen har Regionen rätt att säga upp ramavtalet med omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts dessförinnan. Regionen och leverantören har ett ömsesidigt ansvar att informera motparten om takvolymen är på väg att uppnås.

Takvolymen ska inte ses som en garanterad volym utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Region Örebro län ("Regionen"), organisationsnummer 232100-0164.

Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling. Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län. Drygt 10 000 personer arbetar inom Regionens förvaltningar, vilket gör oss till en av länets största arbetsgivare.

Region Örebro län har fem stycken förvaltningar med var sina förvaltningschefer. Dessa är underställda regiondirektören som också är chef över ett regionkansli med stabsuppgifter.

För mer information om Regionen gå in på www.regionorebrolan.se.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

20RS10242