Region Örebro Län Förvaltning och utveckling av R7e-arkiv

Förvaltning och utveckling av R7e-arkiv

Region Uppsala, Uppsala

Denna upphandling syftar till ramavtal med en leverantör. Uppdraget består av förvaltning, support och felavhjälpning samt utvecklingsuppdrag för R7e-arkiv.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

UPPH2021-00170