Region Örebro Län Förlossningsverksamhet Karlskoga lassarett

Förlossningsverksamhet Karlskoga lassarett

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser förlossningsverksamhet i Region Örebro läns lokaler på Karlskoga lasarett. Leverantören ska bedriva medicinskt säker och trygg vård med möjlighet att handlägga alla typer av förlossningar som ingår i uppdraget. Leverantören ska ha tillräcklig kapacitet och tillräckliga resurser för att utföra uppdraget under hela året, med hög patientsäkerhet. Uppdraget omfattar förlossningsvård och eftervård med omhändertagande i både öppenvård och slutenvård, dygnet runt årets alla dagar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-02

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

20RS1775