Region Örebro Län Förhandsinsyn Medicinskt uppföljningssystem

Förhandsinsyn Medicinskt uppföljningssystem

Region Örebro Län, Örebro

System/tjänst utvecklat för att ge vårdpersonal och chefer en översiktlig och tydlig bild av den patientgrupp som behandlas. Ur befintliga journalsystem utvinns data som ger tydliga rapporter på gruppnivå och detaljerad medicinsk information på individnivå.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS8150