Region Örebro Län Finansiell leasing

Finansiell leasing

Region Örebro Län, Örebro

Region Örebro upphandlar finansiell leasing av registreringspliktiga fordon i

samverkan med Region Sörmland och Region Västmanland.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

21RS9965