Region Örebro Län Ersättningsetablering specialistläkare allmänmedicin

Ersättningsetablering specialistläkare allmänmedicin

Region Örebro Län, Örebro

Försäljning av ersättningsetablering enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL.

Region Örebro län, Örebro

Sista ansökningsdag
Avbruten

(2023-08-03)

Förfarande

Ersättningsetablering

Publicerad

2023-06-01

Dokumenttyp

Meddelande om ersättningsetablering

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS11118