Region Örebro Län Drift, support, underhåll och vidareutveckling av fordons- och miljödatabasen Frida

Drift, support, underhåll och vidareutveckling av fordons- och miljödatabasen Frida

Svensk Kollektivtrafik Service AB, STOCKHOLM

Upphandlingen avser drift, support, underhåll och vidareutveckling av fordons- och miljödatabasen Frida, som används för uppföljning av avtal och miljökrav i kollektivtrafikentreprenader.

De organisationer som deltar i denna upphandling äger licenser som innefattar en i tiden obegränsad nyttjanderätt till Systemet.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2021-06-17)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2021-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Sverige

Diarie-/referensnummer

21/9