Region Örebro Län Dos Öppenvård 3-Klövern

Dos Öppenvård 3-Klövern

Region Uppsala, Uppsala

Avser dosdispensering och dosexpediering av förskrivna läkemedel för öppenvård samt transport till och utlämning på avtalade avhämtningsställen enligt beskrivning i koncessionsdokumentet.

Klustret består av Region Sörmland, Region Värmland samt Region Örebro med sammanlagt X patienter.

Koncessionsvärdet är X miljarder, enligt prognos X miljoner dosdygn under avtalstiden och en takvolym av max X miljoner dosdygn.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-23)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-12-17

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

UPPH2022-00225