Region Örebro Län Dos Öppenvård 3-Klövern

Dos Öppenvård 3-Klövern

Region Uppsala, Uppsala

Denna upphandling avser dosdispensering och dosexpediering av förskrivna läkemedel för öppenvård samt transport till och utlämning på avtalade avhämtningsställen enligt beskrivning i koncessionsdokument.

Upphandling sker enligt Lagen om upphandling av koncession (LUK).

Klustret består av Region Sörmland, Region Värmland samt Region Örebro län med tillsammans ca 22 000 patienter.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2019-10-28)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2019-09-26

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Uppsala län

Diarie-/referensnummer

UPPH2019-0326