Region Örebro Län Distansgranskning - radiologi

Distansgranskning - radiologi

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser distansgranskning av radiologiska undersökningar utförda inom Region Örebro län. Distansgranskning av röntgenbilder är uppdelad inom två anbudsområden vilka omfattar elektiva granskningar och jourgranskningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS7827