Region Örebro Län Direktupphandlingen avser hyra av lastcyklar samt option om ytterligare tjänster.

Direktupphandlingen avser hyra av lastcyklar samt option om ytterligare tjänster.

Region Örebro Län, Örebro

Region Örebro län söker en konsult som kan erbjuda uthyrningstjänst av elassisterade lastcyklar till utvalda kommunala verksamheter. Uppdraget innebär även tillhandahållande av urvalsexpertis från leverantören.

Aktiviteten innebär att testa hur, och om, lastcyklar kan ersätta bilar och arbetsfordon i utvalda kommunala verksamheter. Testet kommer att utföras i utvalda verksamheter i kommuner i Örebro län.

Upplägget är att varje verksamhet ska ha möjlighet att testa minst 1 st eldriven lastcykel vardera under perioden augusti 2021 – november 2022.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-03-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

19RS7665