Region Örebro Län Direktupphandling av konstnär för genomförande av markmålning

Direktupphandling av konstnär för genomförande av markmålning

Region Örebro, Örebro

Direktupphandlingen avser arbete att genomföra två stycken markmålningar på cykel- och gångbana i Örebro utifrån redan framtagen design av annan konstnär tillsammans med leverantör av asfaltsfärg som också kommer att vara delaktig i genomförandet i enlighet med vad som beskrivs i denna anbudsförfrågan. Projektet Fossilfritt 2030 - Rena resan är ett EU-finansierat projekt har som syfte att bidra till att det hållbara resandet i Östra Mellansverige ökar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-03-02

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

19RS7665