Region Örebro Län Dialysmonitorer inkl. utrustningsspecifikt förbrukningsmaterial och mobila vattenanläggningar

Dialysmonitorer inkl. utrustningsspecifikt förbrukningsmaterial och mobila vattenanläggningar

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser ramavtal på ca 50-60 st dialysmonitorer inklusive utrustningsspecifikt förbrukningsmaterial och ca 10 st mobila vattenanläggningar till Region Örebro län. Utrustningarna ska levereras och placeras på regionens tre sjukhus.

Upphandlingen omfattar även option på ett datainsamlingssystem som täcker regionens tre sjukhus, option på slangar och anslutningar till centralkoncentrat, option på teknisk serviceutbildning samt option på serviceavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2020-0004 / 20RS2224