Region Örebro Län Dehydreringsutrustning

Dehydreringsutrustning

Region Örebro, Örebro

Denna upphandling avser 1 st. dehydreringsutrustning för leverans till Laboratoriemedicinska kliniken, område specialiserad vård med placering på Universitetssjukhuset Örebro.

Upphandlingen omfattar även option teknisk serviceutbildning samt option på serviceavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-01-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2020-0030 / 20RS322