Region Örebro Län Datortomograf till Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling

Datortomograf till Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser 1 st. datortomograf för leverans till Skandionkliniken, Uppsala, Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling.

Upphandlingen omfattar även utbildning för sjukhusfysiker och option på serviceavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Uppsala län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2022-0106 / 22RS4614