Region Örebro Län Dansens hus Kävesta folkhögskola

Dansens hus Kävesta folkhögskola

Region Örebro Län, Örebro

Renovering av befintlig danssal samt tillbyggnad av ny dans- och gymnastikbyggnad med tillhörande rum som tillgodoser skolans behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-28)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-02-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS624