Region Örebro Län Byggentreprenad Dansens hus

Byggentreprenad Dansens hus

Region Örebro Län, Örebro

Om-och tillbyggnad av Kävesta Folkhögslola, Hallsbergs kommun. Projektet innebär att befintlig danssal renoveras samt tillbyggnad av ny dans- och gymnastikbyggnad med tillhörande rum som tillgodoser skolans behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

14OLL6059